Mote (Corale, Mint Black)

Mote (corale, mint black)

2020

Porcelæn, glasur / Porcelain, glaze

50x45x8 cm


Mote (Corale,mint black) består af tre elementer der mosaisk, i samspil medhinanden, danner en figur. De er udført i porcelæn.

Porcelæn er et materiale,der husker alle berøringer i den forstand, at fingeraftryk bliverindlejret i leret. Når leret æltes, multiplicerer man blotaftrykket. Under denne process af formgivning er leret levende ogpåvirkeligt, hvorefter det ved sin afsluttende brænding bliversintret og omdannes til et objekt, der har en levetidsforlængelse pået minimun af tredivetusindår.

Værket undersøger atskabe en forbindelse mellem dehumaniserede ikke-menneskeligeorganismer og den fysisk funderede verden.

Værket blev udstillet på BricksGallery som del af udstillingen Twentyfour i 2020


Mote (corale, mintblack) consists of three elements that mosaic, in interaction witheach other, form a figure. They are made of porcelain.


Porcelain is a materialthat remembers all touches in the sense that fingerprints areembedded in the clay. When the clay is kneaded, you simply multiplythe imprint. During this process of shaping, the clay is alive andimpressionable, after which, upon its final firing, it is sinteredand transformed into an object having a lifetime extension of aminimum of thirty thousand years.


The work explorescreating a connection between dehumanized non-human organisms and thephysically grounded world.


The work was exhibitedat the Bricks Gallery as part of the Twentyfour exhibition in 2020


https://bricksgallery.dk/

Link – text by Gisa Pantel Download PDF
Project info

Mote (corale, mint black)

2020

Porcelæn, glasur / Porcelain, glaze

50x45x8 cm


Mote (Corale,mint black) består af tre elementer der mosaisk, i samspil medhinanden, danner en figur. De er udført i porcelæn.

Porcelæn er et materiale,der husker alle berøringer i den forstand, at fingeraftryk bliverindlejret i leret. Når leret æltes, multiplicerer man blotaftrykket. Under denne process af formgivning er leret levende ogpåvirkeligt, hvorefter det ved sin afsluttende brænding bliversintret og omdannes til et objekt, der har en levetidsforlængelse pået minimun af tredivetusindår.

Værket undersøger atskabe en forbindelse mellem dehumaniserede ikke-menneskeligeorganismer og den fysisk funderede verden.

Værket blev udstillet på BricksGallery som del af udstillingen Twentyfour i 2020


Mote (corale, mintblack) consists of three elements that mosaic, in interaction witheach other, form a figure. They are made of porcelain.


Porcelain is a materialthat remembers all touches in the sense that fingerprints areembedded in the clay. When the clay is kneaded, you simply multiplythe imprint. During this process of shaping, the clay is alive andimpressionable, after which, upon its final firing, it is sinteredand transformed into an object having a lifetime extension of aminimum of thirty thousand years.


The work explorescreating a connection between dehumanized non-human organisms and thephysically grounded world.


The work was exhibitedat the Bricks Gallery as part of the Twentyfour exhibition in 2020


https://bricksgallery.dk/

Link – Download PDF
No items found.